Grote verontwaardiging bewoners Pasar Malamstraat over bouw 200 noodwoningen

Vandaag kregen bewoners van de wijk een brief van de gemeente ontvangen dat zij hadden besloten om op een leeg kavel even 200 woningen te gaan bouwen voor de opvang van Oekraïners. Zonder dat zij daarover van plan zijn overleg te gaan voeren met de bewoners. Het is volgens de gemeente een voldongen feit. Ze hebben het maar te accepteren.

Inmiddels hebben wij diverse bewoners gesproken en geven aan geen problemen te hebben met het kijken dat er invulling gaat komen van de lege kavel, maar wel dat men dit nu gewoon weer reserveert voor mensen die nu ons land binnenkomen en niet naar de huidige mensen die op een wachtlijst staan voor een woning.

De gemeente geeft aan dat er wel binnenkort een informatieavond komt, maar dat pas over invulling van de bewoning gesproken kan worden nadat de problemen met de opvang van Oekraïners is opgelost.

Dat men nu voor een probleem met opvang van asielzoekers een wijk dwingt zonder de bestaande rechtsmogelijkheden een bouwproject te realiseren welke straks zomaar voor iets anders kan worden ingevuld. Daarnaast is de vraag wat de 200 bewoners in hemelsnaam in de wijk moeten gaan doen.  En waarom kan de Gemeente hierover beslissen zonder van te voren bewoners in de besluitvorming te betrekken. Kortom vragen genoeg die op een informatieavond op 29 juni beantwoord moeten gaan worden. Besluit ligt echter vast, dat steekt nog het meest.

Geschreven door