Huurders de Hulk eisen actie en 6 maanden voorwaardelijk voor Alliantie

De SP heeft samen met huurders van De Hulk een klachtenrapport geschreven. Het rapport wordt vrijdag 24 juni om 14.00 uur bij het appartementencomplex in Almere-Haven aan woningcorporatie de Alliantie overhandigd.

De SP bracht de huurdersklachten al eerder deze maand in het nieuws en heeft nu een rapport geschreven waarin alle klachten zijn onderzocht en op een rij gezet. De conclusies van het onderzoeksrapport liegen er niet om. De klachten zijn wijdverbreid en betreffen vooral technische mankementen aan het gebouw en de technische installaties. Veel huurders zijn ontevreden over de dienstverlening van de Alliantie omdat klachten ook na herhaalde meldingen niet worden opgelost. Eibert Draisma (SP raadslid): “De meeste klachten betreffen structurele gebreken die om een structurele oplossing vragen. Het woongenot van de huurders wordt al lange tijd ernstig geschaad.”

Voor de huurders is de maat vol. In het rapport vragen zij de Alliantie om direct actie te ondernemen en de gebreken zo snel mogelijk te verhelpen. De SP dringt aan om voor alle huurders de huur per 1 juli aanstaande niet te verhogen, maar te bevriezen tot 6 maanden nadat de Alliantie meldt dat alle gebreken voor alle woningen structureel zijn weggenomen. De 6 maanden gelden als proefperiode waarin de Alliantie de kans krijgt om de verstoorde relatie met haar huurders te herstellen door eventuele nieuwe klachten serieus te nemen en tijdig te verhelpen.

Geschreven door