Nieuw in Almere: project Housing First

De voormalig dakloze Roy is een gelukkig man. Afgelopen maand kreeg hij de sleutel overhandigd van een woning, met dank aan het project Housing First. Housing First is een vorm van begeleid wonen waarbij de cliënt eerst een woning krijgt en vanuit die basis hulp bij het herstel van het gewone leven. In Finland wordt Housing First al sinds 2007 succesvol ingezet in de strijd tegen dakloosheid. 

Wethouder Froukje de Jonge: “We hebben als gemeente grote waardering voor een initiatief als Housing First en werken hierin graag samen met het Leger des Heils en andere partners. Huisvesting is een mensenrecht. Het herpakken van de regie op je eigen leven en toekomst begint bij een eigen woonplek.”

Het project Housing First is nieuw in Almere en een pilot voor de duur van in ieder geval twee  jaar. Woningen worden aangeboden door woningcorporatie de Alliantie, Ymere en Goede stede. De begeleiding wordt geboden door het Leger des Heils en Kwintes.

“Een eigen woning geeft rust, maar ook regie om de touwtjes van je eigen leven (weer) in handen te nemen. Voor mensen die geen aansluiting vinden bij het reguliere zorgaanbod is Housing First een prachtig project. Vanuit de rust van een eigen woning kan gebouwd worden aan herstel, waar wij als medewerkers bij mogen helpen en ondersteunen” – Jeroen, medewerker Housing First

Over Housing First

Housing First is een vorm van begeleid wonen voor dak- en thuisloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de bewoner eerst een woning krijgt. De woning vormt de basis van waaruit wordt toegewerkt naar herstel van het gewone leven. Ten minste één keer per week komt een medewerker van Housing First langs die de bewoner helpt re-integreren in de maatschappij. Housing First biedt persoonsgerichte ondersteuning op basis van de behoeften van de bewoner. Dit kan zijn op het gebied van financiën, huishouden verslaving of psychiatrische problemen. Het doel is dat de bewoners  zo veel mogelijk eigen regie voeren en weer een positieve kijk op de toekomst krijgen.

Geschreven door