Nieuwe striping voertuigen handhaving herkenbaar en uniform

De handhavers van Stadstoezicht Almere dragen met hun taken en aanwezigheid bij aan het leefbaar houden van onze stad. Een onderdeel hiervan is het preventief voorkomen van overtredingen door zichtbaar aanwezig te zijn. Door zichtbaar aanwezig te zijn dragen we ook bij aan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Almere.

Onderscheid

In navolging van het landelijk uniform van de handhavers zijn nu ook de voertuigen van Stadstoezicht uitgevoerd in de landelijke uitstraling. Deze huisstijl heeft een unieke striping waarmee de voertuigen van de gemeentelijke handhavers duidelijk worden onderscheiden van overige voertuigen van de gemeente en hulpverleningsdiensten.

Het onderscheid is erg belangrijk door de bijzondere taak van deze handhavers. Dit benadrukt de eigen identiteit van handhavers en schept duidelijkheid richting de inwoners van Almere en regionale en landelijke handhavingspartners.

De striping is zo ontworpen dat deze daarnaast ook een bijdrage levert aan het veilig werken van handhavers op en aan de weg. 

Geschreven door