Studenten hogeschool Windesheim ontwikkelen baanbrekend autowasstraatconcept 

Het nieuwe en baanbrekende wasstraatconcept van Windesheimstudenten Fabio Groen, Lise van Oosterhoudt en Maurice van Veen kan volgens hun begeleider van ACE Carwash Systems dé nieuwe standaard worden voor geautomatiseerde wasstraten. Door zich niet te laten belemmeren door bestaande systemen of ideeën, ontstond er bij de derdejaars Engineeringsstudenten een overvloed aan creatieve en gedurfde ideeën. Het eindresultaat mag er zijn: een modulaire wasstraat genaamd Omni waarvoor ze de Flevopenning voor beste Comakership 2022 hebben ontvangen.

Lise: “ACE Carwash Systems maakt op hoog niveau wasstraten. Ze vroegen ons het bestaande wasstraatconcept te verduurzamen. In de eerste week werd duidelijk dat we de meeste winst konden behalen als we teruggingen naar de basis: wat is auto’s wassen? Van daaruit hebben we het hele wasproces opgebouwd en elke stap verduurzaamd en verbeterd. Naast het nodige onderzoek en praktijkwerk, hebben we vooral veel tijd besteed aan conceptualiseren, schetsen, ideeën bedenken en overleggen. Dit hebben we samengevoegd tot één groot eindontwerp genaamd Omni, een modulaire wasstraat met robots, een waterzuiverende plantenmuur en een zelfrijdend platform.”

Het enthousiasme werkte aanstekelijk

“We hebben veel gehad aan wat we tijdens de opleiding Engineering geleerd hebben”, aldus Lise. “Zo liepen we tijdens ons eerste jaar al het hele ontwerpproces door, van het vinden van een probleem tot het bouwen van een prototype en het op de markt brengen daarvan. Het ontwikkelen van Omni omvatte al die stappen tot aan het bouwen van een fysiek ontwerp. Daarnaast hebben we allemaal verdiepingsvakken gekozen over bijvoorbeeld composieten, materiaalkeuze, stromingsleer en het ontwerpen voor de gebruiker (servicedesign). Al deze vakken zijn op hun eigen manier teruggekomen in het ontwerp en de verschillende onderdelen. Ik denk dat we van tevoren niet hadden kunnen bedenken dat het zo tof zou worden.”

Volgens de studente is dit ook te danken aan de goede begeleiding bij ACE Carwash Systems: “Naast de bedrijfsbegeleider waren er twee belanghebbenden met elk hun eigen expertise en invalshoek. Daarnaast was de opdrachtgever erg enthousiast. Dat werkte aanstekelijk. We kregen elke week feedback waardoor we flinke stappen konden zetten en de week structuur kreeg. Het eindresultaat is natuurlijk de kers op de taart en daar zijn we heel trots op!”

Het bedrijf is enthousiast over het geleverde eindontwerp. Ondanks dat er nog veel aspecten uitgewerkt moeten worden, is het onderdeel van de water zuiverende plantenmuur al in oktober 2021 in Schiedam door Lise gebouwd. Ook Maurice onderzoekt of hij als afstudeerder een onderdeel kan uitwerken. Na de studie zijn de drie studenten uitgenodigd om naar de toekomst van Omni te kijken. De studenten geven aan dat ze deze afgelopen periode echt ontdekt hebben dat een Comaker een carrière boost kan zijn.

Flevopenninggala

Elk jaar reikt de Stichting Flevopenningen prijzen uit aan Flevolandse ondernemingen en ideeën die onder meer succesvol, vernieuwend, duurzaam en inclusief zijn en die van economische betekenis zijn voor Flevoland. Zo is er ook een Flevopenning voor het beste Comakership van studenten van Windesheim. Een Comakership is een uniek concept waarbij studenten een oplossingen aandragen voor een concreet vraagstuk van instellingen of ondernemingen. De opdracht brengt theorie en praktijk samen. 

Geschreven door