Simsalabim… | Column Ton Theunis

Er is niet veel meer over van de devote nederigheid van een college van Burgemeester en Wethouders dat koud drie weken geleden met het beweerde schaamrood op de kaken opstapte.

Na weet ik hoeveel moties van wantrouwen en treurnis moest er een beëdigd accountant aan te pas komen om ze te dwingen openheid van zaken te geven. Anders hadden ze nu nog de kaken op elkaar gehouden, wat ik u brom. 

Maar ze konden niet anders. ‘We hebben besloten af te treden.’ De mededeling kwam vóór de raadsvergadering met de geslepen messen. Zo deed Rutte het ook, samen met Kaag en Wopke.

In de wetenschap dat ze allemaal gewoon weer terug zouden komen maar wel grotendeels op een andere post.

En zie hier Almere: zeven coalitiepartijen spelen Den Haagje. Doen een spelletje Rutje Vier. Froukje en Roelie doen gelukkig nog waar ze goed in zijn gebleken, maar jankende Julius is weer juichende Julius want hij is van Financien af. Weg molensteen.

Want dat gaat Kees nu doen. Kees die jarenlang over degenen schamperde die waarschuwden voor het naderend onheil. Kees die vond dat die mensen hun mond moesten houden, voorzitter. Kees die het zo goed wist dat hij telkens weer akkoord ging met nóg een financiële injectie. Kees die meehielp honderd miljoen euro gemeenschapsgeld te verbranden. Kees wordt wethouder Financien. Over gotspe gesproken…

Maar het meest beschamende, schandalige en bespottelijke is wel het coalitie-akkoord. Niet om wat erin staat, al is ook daarover van alles op te merken, maar om wat er niet(!) in staat.

Niet één keer treft u het woord aan waar het in Almere al tien jaar over gaat. Niet één keer refereert deze nieuwe rampspoedcombinatie aan het grootste financiële echec van onze stad, aan het debacle dat nota bene nog niet eens afgelopen is maar zich nu pas in volle schandalige omvang laat zien.

Het woord Floriade wordt zelfs niet één keer in dat coalitie-akkoord genoemd!

Er is ook geen wethouder die de Floriade in zijn of haar portefeuille heeft; er is dus als het ware niemand verantwoordelijk.

Deze coalitie heeft haar gezicht al laten zien. De coalitiepartijen evenzeer. Dus die brochure vol bijeengeraapte verkiezingsbeloften mag men houden. Met de eerste de beste, ‘geen extra geld naar de Floriade’, had men de bips al ruim een week geleden afgeveegd.

Aan enige deemoed heeft men zich ook bepaald niet bezondigd, inzicht in eigen falen is er niet bij en de bewering dat de samenwerking met de andere partijen wordt nagestreefd, is heus serieus een grote wassen neus.

Ik vraag me af hoe dat donderdagavond gaat. Dag Hilde, dag Jan, daar gaan jullie dan. En dan, hooggeëerd publiek, treden nu ook af die andere vier en simsalabim… wie hebben we hier? Vier nieuwe oude bekenden in het politieke circus van Mienstra en Beijer: de giechelende goochelaars.

Het eerste dat ze voor u laten verdwijnen, is hun geheugen.

Ook van Mark Rutte geleerd…

Geschreven door