Almere met +12,3% op één na grootste stijger WOZ-waarde woningen grote steden in 2022.

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in Almere steeg op basis van CBS-cijfers in 2022 voor het eerst boven de 3 ton naar €310.000.

Een stijging van 12,3% t.o.v. vorig jaar, aanzienlijk meer dan de landelijke stijging van 8,6%. Van de grote steden kende alleen Nijmegen een hogere stijging. Van alle regio’s steeg de gemiddelde WOZ-waarde in Flevoland het hardste met 11,8% procent naar €293.000. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging.

Geschreven door