Afsluiting N307 Markerwaarddijk

Vanaf vrijdag 9 september 2022 20.00 uur tot zaterdag 10 september 2022 06.00 uur is de N307 Markerwaarddijk gesloten voor verkeer wegens onderhoudswerkzaamheden. Doorgaand verkeer van Lelystad naar Enkhuizen (en vice versa) moet tijdelijk omrijden via de A6 richting Amsterdam, de A10 en de A7.

Onderhoudswerkzaamheden

Twee keer per jaar  worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op en langs de Markerwaarddijk. Deze keer worden onder andere de bermen gemaaid, goten schoongeveegd, kolken gereinigd, afwateringsgaten vrijgemaakt, kapotte verlichting gerepareerd, kleine asfaltreparaties uitgevoerd en schade aan de geleiderail hersteld. In het kader van veilig werken wordt dit onderhoud in de nacht uitgevoerd omdat het overdag te gevaarlijk is. 

Geschreven door