Doet Almere ook het licht uit? 

Op zaterdag 29 oktober is het Nacht van de Nacht, een initiatief waarin gemeenten en particulieren door heel het land hun lichten uitschakelen. De Partij voor de Dieren Almere wil dat Gemeente Almere dit initiatief ook groots omarmt.  

De Partij voor de Dieren Almere vraagt aan het college om tijdens de Nacht van de Nacht de lichten binnen de gemeente zoveel mogelijk te doven, en deze oproep ook door te geven aan inwoners en bedrijven: “Een nachtelijke sterrenhemel zonder lichtvervuiling is een van de mooiste dingen die er zijn. In onze felverlichte steden zien wij nog maar 10% van de sterrenhemel”, zegt raadslid Kjell van Wijlandt. “Nog erger zijn de vele nadelige gezondheidseffecten bij mensen, de dodelijke gevolgen voor trekvogels en ook daalt de insectenstand nabij kunstlicht sterk”. Genoeg reden dus om aandacht te vragen voor het belang van een donkere nacht vindt de partij. 

Ook vraagt de partij om actie te ondernemen tegen grote lichtvervuilers zoals het kassengebied op industrieterrein De Vaart, grote verlichte reclameschermen en zogenaamde skybeamers zoals de POWER FLOWER in het Weerwater. “Glastuinbouw en skybeamers zoals die in het weerwater hebben de grootste effecten op dier en mens. Op bewolkte dagen lijkt de hemel in brand te staan door de kassen, en skybeamers hebben een sterk verstorend effect op vogels, die daardoor kunnen verdwalen of zich te pletter vliegen”, zegt Kjell van Wijlandt. De partij vraag aan het Almeerse stadsbestuur om komend jaar de gemeenteraad te informeren over de kansen die benut kunnen worden om ook tijdens alle andere nachten de lichtvervuiling terug te dringen. 

Nacht van de Nacht is een initiatief van de Natuur- en Milieufederaties in Nederland. Ga voor meer informatie naar www.nachtvandenacht.nl. 

Het college van burgermeesters en wethouders heeft na het indienen van de vragen 30 dagen de tijd om deze te beantwoorden. 

Geschreven door