Opvang vluchtelingen gedoogd, omgeving niet geïnformeerd. 

Opnieuw gedoogd de gemeente een situatie strijdig met geldende regels. Na eerder voor de Floriade vooruitlopend op een bouwvergunning de bouw te hebben gedoogd, breekt nood nu wet voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan het Schippersplein.

Waar wonen in het geldende bestemmingsplan is uitgesloten wordt dat in de leegstaande ruimte van de Schippersgarage onder het Casino nu gedoogd.

De gedoogbeschikking is 13 juli officieel gepubliceerd maar de omgeving is niet vooraf hierover geïnformeerd, zo blijkt bij navraag. Geen van de nabije ondernemers zegt hierover vooraf door de gemeente te zijn ingelicht of gewezen op het gedoogbesluit. Dit is wel de regel. Het gedoogbesluit geldt voor in ieder geval 6 maanden vanaf start bewoning tot eind ‘22/begin ‘23. Het ziet er helaas vooralsnog niet naar uit dat de oorlog in Oekraïne dan voorbij is. Of het gedoogbesluit dan verlengd wordt kon de gemeente nog niet aangeven.

Opvang Schipperplein onder Casino bij Schippersgarage

Geschreven door