Verbetering watersysteem Homeruskwartier

Vanaf begin oktober 2022 begint de gemeente met het uitvoeren van een aantal watervoorzieningen in het grachtenstelsel van het Homeruskwartier om het watersysteem te verbeteren.

Voor deze verbetering leggen we zeven zgn. stuwen of  waterkeringen aan en zes plekken waar een boot het water in kan om onderhoud uit te voeren vanaf het water. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Van Wijk Nieuwengein BV. Aldus de woordvoerder van de gemeente.

Op het onderstaande kaartje zijn de locaties aangegeven waar de stuwen en de plekken om in het water te gaan worden gemaakt.

Wat gaan we precies doen?

We leggen deze voorzieningen verspreid in het watersysteem van het Homeruskwartier. De stuwen regelen de waterpeilen in de watergangen/grachten van de wijk. Om de stuwen te bouwen worden ter plaatse van de gracht damwanden aangebracht, waarna deze worden afgebouwd tot een stuw. Een voorbeeld van een stuw, nr. H op het kaartje, is hieronder afgebeeld.

Bouwkundige controle woningen

Damwanden worden met een heimachine langs de waterkant aangebracht. Dit kan trillingen in de grond veroorzaken. Vooruitlopend op het aanbrengen van damwanden hebben wij aan bedrijf Hanselman uit Arnhem opdracht verstrekt om bouwkundige controle, zogenaamde vooropnames, van de aangrenzende panden te doen voor dat we aan de slag gaan. De betreffende bewoners worden nog apart door Hanselman benaderd om een afspraak te maken voor het uitvoeren van deze opname van hun pand.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden duren van begin oktober 2022 tot en met februari 2023.

Het weer kan de werkzaamheden beïnvloeden; daardoor kan de planning wijzigen. Wij vermelden eventuele wijzigingen in de planning op de website.

Omleidingen en mogelijke overlast

Het aanbrengen van de stuwen kan geluidshinder veroorzaken. Bewoners in de buurt waar we de stuwen bouwen, worden vóór de werkzaamheden per brief door aannemer Van Wijk geïnformeerd. Om de stuwen te kunnen bouwen wordt waar nodig de aangrenzende straat of fietspad voor het doorgaande verkeer afgesloten. Met de bekende gele borden wordt de omleidingsroute aangegeven. 

Geschreven door