Weer terug naar school waar het lerarentekort groeit | Column Tjeerd Herrema

Weer terug naar school deze week met ook dat nare groeiende lerarentekort. Per 1 oktober vorig jaar was dat tekort in het basisonderwijs in Almere na de extra investering uit het Nationaal Programna Onderwijs opgelopen naar 16,8 %, met als uitschieter de groeiwijk Almere Poort met maar liefst 27,8% tekort.

Almere Poort behoort tot de top 3 wijken met het hoogste lerarentekort en Almere heeft als stad het hoogste lerarentekort van ons land. Van de openstaande en verborgen vacatures in het primair onderwijs wordt 41% ingevuld met onbevoegde leerkrachten, inclusief uitzendkrachten, vergelijkbaar met Amsterdam. Ook het percentage ingehuurde duurdere zzp’ers ligt in beide steden met 4/5% op vergelijkbaar niveau. Het aandeel van zij-instromers om de vacatures op te vullen ligt in Almere met 22% wel veel lager dan de 30% in Amsterdam. Hier lijkt Almere ruimte te laten liggen.

Opvallend hoog is verder het tekort aan schoolleiders in het basisonderwijs in Almere. Vergeleken met Amsterdam tweemaal zo groot. Kreeg Amsterdam 9,6% van de vacatures niet of moeilijk vervuld, in Almere was dat 18,9%. Schoolleiding is na goede docenten een onderschatte maar bepalende factor in de kwaliteit van onderwijs op een school, zo blijkt uit onderzoek.

Het stadsbestuur zou in april dit jaar met nieuwe gegevens komen en rapporteren over de voortgang. Maar uit het niet nakomen van deze toezegging spreekt geen hoge urgentie. Ook in het nieuwe coalitieakkoord ‘Bouwen aan een gezonde stad’ klinkt de grote urgentie te weinig door. In tegenstelling tot collega/concurrent Amsterdam zijn geen extra eigen middelen in het akkoord vrijgemaakt voor het lerarentekort en is in Almere nog geen extra contingent woningen beschikbaar voor leerkrachten. Zo is de oproep van de gezamenlijke besturen van PO, VO, MBO en HBO in Almere in het ‘Onderwijsmanifest’ niet gehonoreerd om in deze collegeperiode 4 miljoen euro te investeren om onderwijspersoneel dat niet in Almere woont betaalbaar te huisvesten.

Ook is er onvoldoende geld gereserveerd voor het hoogstnoodzakelijke onderhoud van bestaande scholen en voor extra investering in nieuwe scholen in wijken waar gebouwd wordt. Er is wel extra geld voor het vergroenen van schoolpleinen. Dat is op zich lovenswaardig want groen draagt bij aan een gezond schoolklimaat, maar is van minder directe invloed op de kwaliteit van onderwijs dan de goede leerkracht die ook het komende schooljaar in Almere in toenemende mate zal worden gemist. Ook dat is bouwen aan een gezonde stad.
Bron: Centerdata: personeelstekorten primair onderwijs, 14-12-2021

Geschreven door