Plan voor veel woningbouw in centrum

Het college heeft het plan om op de lege terreinen in het centrumj van Stad 2000 woningen te bouwen.

De komende zeven jaar moeten in het gebied tussen het spoor, de Stadswetering en het Weerwater in Stad veel woonhuizen komen. Ook moet er ruimte ontstaan voor winkels en andere voorzieningen. Dat betekent dat de parkeerterreinen in dat gebied verdwijnen. 

De gemeente noemt dat gebied ‘de Oostkavels’. Die bestaan nu uit hoofdzakelijk parkeerplekken. Ook staan er momenteel meerdere gebouwen in het plangebied, zoals het politiebureau. Op de open plekken moeten appartementencomplexen van vier tot zes verdiepingen hoog komen voor met name starters en senioren. Ook komt er veel groen in de straten en tussen de complexen. Momenteel wordt er in dat gebied al gebouwd aan de woontoren ‘HighNOTE’.

Inwoners kunnen zich deze maand uitspreken over de bouwplannen. In het informatiecentrum aan de Donjon 3 is een presentatie ingericht met impressies van de plannen. Ook is er een online enquête. De inbreng van de inwoners wordt toegevoegd aan de plannen waarna de gemeenteraad zich erover uitspreekt.

Geschreven door