Gemeente Almere is toegetreden tot de samenwerkingsovereenkomst voor Interventieteams

De gemeente Almere heeft zich in januari 2022 aangesloten bij het LSI convenant. LSI staat voor Landelijke Stuurgroep Interventieteams.

In deze teams zitten meerdere partners zoals de Belastingdienst, het UWV, SVB en de politie samen met gemeenten. En samen werken ze aan een integrale aanpak van toezicht en naleving in het sociale zekerheidsdomein.

Integraal betekent dat de verschillende organisaties hun aanwijzingen dat er op een adres een probleem is, naast elkaar leggen. Waar die signalen overlappen, kunnen de partners dan samen gaan kijken wat er aan de hand is. Deze samenwerking heeft meerwaarde als er aanwijzingen zijn dat er op meerdere wetsterreinen iets aan de hand is op een adres. Dat kan bijvoorbeeld gaan om misbruik van voorzieningen, overlast of spookbewoning.

De gemeente gaat in het najaar controle-avonden houden bij adressen waar ze meerdere signalen over binnen hebben gekregen. Ze willen onderzoeken of dat klopt of dat er iets anders aan de hand is. Zodat men samen met alle partners al in een vroeg stadium weten wat er aan de hand is. En dan kan de gemeente al eerder hulp inschakelen in plaats van achteraf straffen. Bovendien draagt het bij aan de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de stad. Want een samenloop van misstanden kan een negatief effect hebben op de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving.

Hoewel de LSI-aanpak insteekt via signalen van misstanden, is een belangrijke nevendoel van dit project om hulp te bieden. Andere gemeenten hebben ervaring opgedaan met deze aanpak. Uit hun ervaringen blijkt dat met deze aanpak ook inwoners ‘gevonden’ worden die behoefte hebben aan ondersteuning. Het komt bijvoorbeeld voor dat bewoners zich er niet van bewust zijn dat ze onrechtmatig gebruik maken van overheidsgelden of dat kwetsbare personen hiertoe worden aangezet door kwaadwillende. Ook blijkt dat op adressen met onrechtmatigheden soms zorgproblematiek speelt en dat bewoners niet altijd de hulp krijgen die zij nodig hebben. Als dergelijke problemen gesignaleerd worden, kunnen zij deze bewoners begeleiden naar de benodigde zorg- en hulpverlening.

Geschreven door