Gemeente Almere tekent Lokaal Veiligheidsarrangement openbaar vervoer Almere

Op vrijdag 17 december 2021 tekende gemeente Almere samen met NS, Keolis, ProRail en de Politie het convenant Lokaal Veiligheidsarrangement openbaar vervoergebied Almere (LVA).

Met dit convenant werken de partners samen aan het terugdringen van incidenten in het openbaar vervoer, de bus- en treinstations en de directe omgeving. Daarnaast is het streven om de sociale veiligheidsbeleving van reizigers, perso­neel en buurtbewoners in de directe nabijheid van de stations te verbeteren. Het convenant loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.

Een veilig openbaar vervoer

Franc Weerwind, burgemeester van Almere: “We vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in het openbaar vervoer in Almere. Daarom werken we intensief samen met de betrokken partijen om de veiligheid te bevorderen. Zo zetten we bijvoorbeeld handhaving en cameratoezicht in en trainen we medewerkers van openbaar vervoersbedrijven hoe ze om kunnen gaan met onveilige situaties.” De veiligheid wordt gemeten door het registreren van het aantal incidenten en met de Veiligheidsscan Openbaar Vervoer (CROW, de OV Klantenbarometer (CROW) en de Stationsbelevingsmonitor (NS/Prorail).

Achtergrond convenant

Het convenant bestaat sinds 2009. In dat jaar sloegen NS, Connexxion, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Almere de handen ineen met als gezamenlijk doel het bevorderen van de veiligheid in bus, trein en stationsomgeving. In 2014 sloot ook ProRail aan bij de samenwerking. In 2018 is het convenant opnieuw verlengd. Keolis neemt sindsdien de plaats in van Connexxion. In de zomer van 2021 besloten de deelnemende partners unaniem tot een herziening van het convenant, waardoor de samenwerking voor de derde keer werd verlengd. De looptijd is van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Ook het OM is nauw betrokken bij de samenwerking, niet als mede-ondertekenaar van het convenant, maar als agendalid bij de LVA-overleggen.

Geschreven door