In Rap en Roer seizoen afgesloten in de Voetnoot

In Rap en Roer, het ontwikkelingstraject voor makers die niet in de mainstream passen, heeft op 9 oktober de slotvoorstelling beleefd in de theaterzaal van de Voetnoot. Subsub, het jongerengezelschap van de stad, zorgde voor een bijzondere finale samen met Het Nederlands Gebarenkoor uit Utrecht.

Het koor bracht in deze performance voor het eerst eigen werk ten gehore.  Aan het einde van het programma heeft producent Caroline in’t Veld voor stichting InnerCircle de Rap en Roer Awards uitgereikt. Deze prijs is voor professionals achter de schermen die zich op een bijzondere manier voor inclusie van kwetsbare makers hebben ingezet. Subsub regisseur Esther Bolte ontving de eerste award.

Ook fotograaf Claudia Kamergorodski, lichttechnicus Robin Lith en cameraman Remco Uri ontvingen een glazen bokaal. Allemaal hebben ze hun vakkennis en geduld ingezet met onze deelnemers waardoor problemen opgelost werden die normaalgesproken leiden tot uitsluiting. Er is veel meer van hen gevraagd dan op routine je werk doen. Dat is een belangrijk aspect van de verandering die wij graag willen zien in de cultuursector: tijd, ruimte en aandacht voor makers die wel het talent hebben, maar verder niet dezelfde kans hebben op een serieus podium.

Foto aangeleverd

Geschreven door