Kansloze asielzoekers mogelijk in Almere Binnen

De voormalige gevangenis Almere Binnen wordt mogelijk geschikt gemaakt voor opvang van veiligelanders. Dit zijn asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsstatus.

Staatssecretaris Eric van der Burg heeft Almere benaderd om mee te werken aan de bestemming van het complex in Buiten. Het leegstaande gebouw zou ingericht moeten worden voor tijdelijke huisvesting van mensen die uit een veilig land komen en waarschijnlijk terug moeten. Ook gaat het om vluchtelingen die in een ander land asiel hadden moeten vragen.

Het college van Almere is niet blij met het verzoek om medewerking. Verzet ertegen maakt echter weinig kans, onder meer omdat het gebouw eigendom van het rijk is. Burgemeester en wethouders vinden het daarom verstandig met de staatssecretaris in gesprek te gaan. Vrijdag heeft al een eerste overleg plaats gevonden.

Geschreven door