Fracties in de clinch over tactiek opvang in gevangenis

Partijen in de gemeenteraad kunnen elkaar niet vinden in de strategie voor onderhandeling met het Rijk over  vluchtelingenopvang in de voormalige gevangenis.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil in het leegstaande complex in Buiten zogenoemde veiligelanders onderbrengen. Dat zijn asielzoekers die weinig kans op een verblijfstatus maken. Veel partijen in de raad zijn bang voor overlast van deze groep vluchtelingen.

Bijna geen enkele partij is blij met het plan. Dat kan het ministerie echter ook zonder medewerking van de gemeente uitvoeren. De VVD wil niet meewerken aan het verzoek van het Rijk. “We moeten het college met een stevige vuist op pad sturen”, zei fractievoorzitter Koen Bokhorst donderdagavond.

Coalitiepartner D66 vindt echter dat het Rijk over de brug moet komen als de opvang gerealiseerd wordt. In onderhandeling moet dan versterking van de politie als voorwaarde gesteld worden. Ook zicht op de IJmeerverbinding moet dan ter tafel komen. Almere moet ook bedingen minder statushouders te huisvesten. Die opstelling krijgt steun van CDA en PvdA.

Burgemeester Van der Loo, die deelneemt aan de gesprekken met het Rijk, vindt de eisen van de partijen niet realistisch.

De partij met een volledig tegengestelde visie is de Partij voor de Dieren. Die vindt het “kille” complex in Buiten ongeschikt voor humane opvang en vraagt in een motie om te zoeken naar een alternatief.

Geschreven door