Raad: geen bezuiniging op aanpak jeugdarmoede

De bezuiniging op de bestrijding van armoede bij kinderen moet worden teruggedraaid, vindt een grote meerderheid in de gemeenteraad.

Donderdagavond bleek dat alleen de VVD en Respect bezwaar maken tegen het plan om niet op de armoedebestrijding onder kinderen te besparen. Het voorstel aan het college werd ingediend op initiatief van de PvdA en ondersteund door vijf andere partijen.

De partijen stellen voor het benodigde bedrag uit de reserves van de gemeente te halen. Zij vinden dat de gemeente zoveel geld in reserve heeft, dat een kleine besparing op een belangrijk onderwerp niet uitgevoerd moet worden. Hett Rijk heeft de bijdrage voor deze activiteit met 6000 euro verlaagd en deze
vermindering zet het college nu rechtstreeks door in de uitvoering.

De VVD vindt de armoedebestrijding ook belangrijk, maar zegt dat het tekort uit de lopende begroting gedekt moet worden.

Geschreven door