Almere verandert, de dienstregeling van allGo verandert mee

Almere verandert. Bestaande wijken zijn in ontwikkeling en er worden nieuwe wijken gebouwd.

De stad groeit. Het aantal inwoners van Almere neemt dus toe. En die inwoners moeten allemaal worden vervoerd. Vervoerder allGo heeft gekeken hoe zij dat in 2023 het beste kan doen. 

Een aantrekkelijke dienstregeling

Elk jaar kijkt allGo hoe zij de reizigers in en om Almere het beste kan vervoeren met de bus. Daarvoor stelt de vervoerder een vervoerplan op. In dit plan kijkt allGo naar de ontwikkelingen van Almere en de behoeften van de reizigers. Ook wordt er gekeken naar de goede en minder goede punten van de dienstregeling die op dat moment gereden wordt. Het doel hiervan is om de goede punten te behouden en de minder goede punten te verbeteren. Daarmee wil allGo de dienstregeling aantrekkelijker maken voor Almere en haar inwoners. Dat is ook gedaan voor het jaar 2023. 

Meer reizigers vervoeren

Tijdens corona reisden er minder mensen met het OV. Momenteel werken er nog steeds veel mensen (deels) thuis. Gelukkig heeft zo’n 80% van de reizigers de weg naar het OV inmiddels teruggevonden. AllGo hoopt dat dit aantal met de nieuwe dienstregeling verder omhoog gaat. Het doel van de vervoerder is dan ook dat het OV in Almere voor iedereen aantrekkelijk blijft.

Door in te spelen op de groei en ontwikkeling van Almere blijft de stad voor zoveel mogelijk inwoners bereikbaar. Daarom voert allGo met ingang van de nieuwe dienstregeling twee grote veranderingen door. Hierdoor wordt de dienstregeling aantrekkelijker en maken er naar verwachting meer reizigers gebruik van het OV.

Betere verbinding Nobelhorst en Tussen de Vaarten

AllGo verbetert de dienstregeling voor de wijken Nobelhorst en Tussen de Vaarten. Deze wijken groeien. Er zijn dus meer mensen die vanuit deze wijken gebruik kunnen maken van het OV. Daarom komt er een nieuwe stadslijn, de M8. Met de komst van deze buslijn ontstaat er een directe verbinding van Nobelhorst via Tussen de Vaarten en Station Parkwijk naar het ziekenhuis en het centrum. Door de komst van de nieuwe lijn M8 vervalt het traject Station Parkwijk-Sallandsekant van lijn M5. Ook rijden de lijnen 25 en 525 vanaf 11 december niet meer.

Nieuwe R-net buslijn naar Amsterdam

Ook de R-net lijnen veranderen. Daarmee speelt allGo in op de ontwikkeling van het (zuid)oostelijke deel van Almere. Er komt een nieuwe lijn 330 die rijdt van Almere Buiten en Stad Oost via het Oor naar de Bijlmer in Amsterdam. Deze lijn vervangt de huidige lijnen 323 en 328. Naast de trein wordt dit een belangrijke regionale verbinding voor de stad Almere. Daarmee biedt deze nieuwe buslijn een goed en duurzaam alternatief voor de auto.  

Communicatie over de nieuwe dienstregeling

De nieuwe dienstregeling gaat in op zondag 11 december. Vanaf 24 november communiceert allGo over de wijzigingen van de nieuwe dienstregeling. Hierin staat beschreven wat er wijzigt per buslijn en wat de gevolgen zijn voor de reizigers van de betreffende buslijn. Meer informatie over allGo en het busvervoer in Almere vind je op allgobus.nl

Geschreven door