CDA Almere pleit voor natuurbegraafplaats in Almeers bos

CDA Almere verzoekt het college van B&W om te onderzoeken of er een natuurbegraafplaats kan komen in een van de Almeerse bossen.

In Nederland is er een groeiende behoefte aan begraafplaatsen in de natuur. Het college overweegt om in deze behoefte te voorzien op de algemene begraafplaats in Almere Stad. ‘Wij zijn van mening dat de begraafplaats tussen Kruidenwijk en Muziekwijk niet echt een natuurlijke omgeving is. Er zijn veel bossen binnen onze gemeente, waar het concept van natuurbegraven veel meer tot zijn recht komt’, stelt Kees Sanderse, raadslid CDA Almere.

Volgens René Pol van Natuurbegraven Nederland, die zes natuurbegraafplaatsen in beheer heeft, is natuurbegraven in Almere goed mogelijk, ondanks het hoge waterpeil in de polder. Een natuurbegraafplaats gaan nooit ten koste van de natuur, maar komt de flora en fauna juist vaak ten goede. Ook vormt een natuurbegraafplaats geen belemmering voor recreatieve doeleinden, want het bos blijft gewoon toegankelijk voor iedereen.

Daarom vraagt CDA Almere, door middel van een amendement, het college om na te gaan wat er nodig is om deze vorm van begraven mogelijk te maken. Ook wil de partij weten welke bossen er binnen onze gemeente geschikt zijn voor een natuurbegraafplaats. De meeste fracties reageerden positief op dit amendement en de ChristenUnie en Denk tekenden mee. De gemeenteraad stemt donderdag 1 december 2022 over dit voorstel.

[audio_player id=30065]

Geschreven door