CDA voorstel betrek de burgers bij het onderzoek naar de Floriade

Woensdagavond was het weer zover, door de raad werd het zoveelste debat gevoerd over de Floriade en de afhandeling.

Zo is er raad breed een overtuiging dat er een onderzoek moet komen. Maar wat voor onderzoek? Raadsenquête, hierbij kunnen getuigen onder ede gehoord worden. Maar daar hoeven dan mensen van buiten de politie niet aan deel te nemen. Men is dan niet verplicht te komen. Maar er kan ook een onderzoek komen, bv door een derde partij. Maar ja wat is dan de invloed van de raad. Van Links tot Rechts heeft men ideeen. Dus de laatste vergadering hierover zal nog wel even op zich laten wachten

Betrek de burgers direct bij het onderzoek

Nienke Nieuwenhuizen, fractievoorzitter cab het CDA is er heel duidelijk in. De burgers dienen volledig hierbij betrokken te worden. Door het gehele Floriade dossier heeft de burgers het vertrouwen in de politiek verloren. “En dat vinden wij heel erg vreselijk eigenlijk. We willen dat een onderzoek gaat bijdragen aan het weer verbinden van overheid en burger. Dan is het heel logisch dat we ze betrekken bij dat onderzoek.” Hoe dat in de praktijk vormgegeven kan worden, daar moet nog verder over nagedacht worden.

Geschreven door