Ondertekening Intentieverklaring Ketenaanpak Mensenhandel 

Mensenhandel is het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met gebruik van dwang en het doel om uit te buiten. Slachtoffers zitten vaak in een kwetsbare positie. Ze worden gechanteerd, bedreigd, mishandeld en/of misleid. Elke dag worden er mannen, vrouwen en kinderen mishandeld en uitgebuit. Daar wil de regio Flevoland iets tegen doen.   

Daarom tekenden op 16 november 2022 de zes gemeentes en partners uit de regio Flevoland de Intentieverklaring Ketenaanpak Mensenhandel.  Iedere organisatie die de intentieverklaring ondertekent, zegt daarmee toe gezamenlijk, met de gehele keten van gemeentes, straf en zorg, stappen te zetten om de effecten van mensenhandel zoveel mogelijk terug te brengen.  

Wethouder Froukje de Jonge van Almere: “Mensenhandel vraagt dat wij als samenleving ons best doen, omdat het een delict is waarbij de slachtoffers zich niet zelf melden. We moeten onze ogen er voor open houden dat er mensen zijn die slachtoffer zijn van mensenhandel, een vorm van moderne slavernij. Als we de schouders eronder zetten, kunnen we mensen echt helpen om uit deze situatie te komen.”

De verklaring is een vervolg op de geëvalueerde intentieverklaring van 2018. Het streven is om de samenwerking tussen alle partners in Flevoland te verbeteren. Zo willen de partijen tot een sluitende aanpak komen, zodat slachtoffers van mensenhandel herkend worden en passende hulp ontvangen en daders opgespoord en vervolgd worden. 

Organisaties die vandaag de geëvalueerde intentieverklaring tekenden, zijn de zes gemeentes in Flevoland, GGD Flevoland, CoMensha, Scharlaken Koord, Blijf Groep en Veilig Thuis, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Terwille, RIEC Midden-Nederland, Surant en Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland.

Foto Fotostudio Wierd

Geschreven door