Tijdelijke winterkoude-opvang op het Annapark

Als in de winter de gevoelstemperatuur onder nul komt, wordt in opdracht van de gemeente door het Leger des Heils de winteropvang ingericht. Dat betekent dat dakloze mensen een plek wordt geboden om warm te overnachten. Ook aan degenen die normaal gesproken ‘niet-rechthebbend’ zijn zoals arbeidsmigranten. Het is een landelijke verplichting om deze opvang te bieden.

Onze winterkoude-opvang is momenteel gepland in Almere Poort, als onderdeel van de dag- en nachtopvang die daar sinds januari 2021 staat aan de Pierre de Coubertinlaan. Deze opvangplek bestaat uit leegstaande klaslokalen die zijn omgebouwd naar woonplekken. Een deel van deze klaslokalen is vanwege onderwijsdoeleinden in de zomer van dit jaar weggehaald en verplaatst naar Nobelhorst. Momenteel wordt op de leeggekomen plek een vervangend pand neergezet. Hierdoor wordt het aantal opvangplekken voor dak- en thuislozen weer hetzelfde als vorige winter.

De vervangende lokalen zijn helaas op dit moment nog niet gereed om in gebruik te worden genomen. Daarom is een overbruggingsperiode nodig van een aantal weken, op een andere, geschikte locatie. Een sporthal biedt een goed uitgangspunt, maar vrijwel alle sporthallen in onze stad worden momenteel intensief gebruikt. De mobiele gymzaal van het Annapark, aan de Sas van Gentlaan, is vanwege de omvang en het huidige beperkte gebruik de meest geschikte optie. Er wordt daar nu ruimte gecreëerd voor 20 tot 30 personen. Zij worden tussen 17.00 uur ’s avonds en 10.00 uur ’s ochtends opgevangen, in de nachten waarin het buiten vriest. Het Leger des Heils biedt tijdens de winterkoude-opvang professionele begeleiding.


Naar verwachting zal het vervangende pand in Almere Poort in december gereed zijn. De winterkoude-opvang zal zodra dat kan, daar weer naartoe verplaatst worden.

Als u vragen heeft, nu of tijdens de opvangperiode, dan kunt u contact opnemen met het Leger des Heils:  06-25404298

of met de gemeente Almere, via vo@almere.nl

[audio_player id=29571]

Geschreven door