Update winterkoude opvang voor daklozen

dakloze opvang poort lege des heils

Op 18 november hebben wij op deze website een bericht geplaatst over de winterkou opvang voor daklozen. Het Leger des Heils richt voor deze mensen de winteropvang in als het buiten te koud wordt.

Dat betekent dat alle dakloze mensen, ook degenen die normaal gesproken ‘niet-rechthebbend’ zijn zoals arbeidsmigranten, een plek wordt geboden om te overnachten. Het is een landelijke verplichting om deze opvang te bieden.

Bij onze reguliere winterkou opvang in Almere Poort waren verbouwingen gaande en hierdoor was het nog niet mogelijk om daar mensen op te vangen.  Daarom is er tijdelijk gebruik gemaakt van een mobiele gymzaal in het Annapark. In de week van 19 december a.s. zal de opvanglocatie in Poort weer in gebruik genomen worden. De mensen die nu in de sporthal in het Annapark worden opgevangen zullen dan worden verhuisd naar de hiervoor bedoelde locatie in Poort.

Door de komende extreme koude houden we er rekening mee dat zich meer mensen melden dan dat er plekken zijn in Poort. De mobiele gymzaal in het Annapark wordt daarom voorlopig, mocht dit nodig zijn, achter de hand gehouden als uitwijklocatie. De gemeente is intussen op zoek naar een andere uitwijklocatie voor deze opvang tot ongeveer april.

Als je vragen hebt, bel dan tijdens werkdagen 14036 of stuur een e-mail naar info@almere.nl. En vermeld in het onderwerp: Winterkou opvang Anna Park.

Geschreven door