Groenonderhoud Tomin alleen nog in Buiten

De Tomingroep gaat het groenonderhoud in Almere beperken tot Buiten. De groenvoorzieningen in Stad en Haven worden binnenkort door andere bedrijven uitgevoerd.

Tomin is een bedrijf waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf gaat personeel voor de plantsoenen in Almere voortaan alleen inzetten via reguliere aannemers.

De nieuwe aanpak kost de gemeente extra geld. Er is bijna 2 miljoen euro nodig om het werk in de drie stadsdelen goed te laten uitvoeren. Maar de werkzaamheden in Buiten worden voordeliger uitgevoerd dan gewone bedrijven kunnen doen.

Tussen Tomingroep en de gemeente was een verschil van mening ontstaan over de kosten van het onderhoud. Tomin kon het werk niet meer uitvoeren voor de afgesproken prijs. De gemeente heeft daarvoor eerder anderhalf miljoen euro uitgetrokken.

Een andere kwestie wordt nu door de gemeente met één miljoen afgekocht. Het gaat om kosten van werkzaamheden zoals het verwijderen van woekerkruiden en achterstallig onderhoud. (archieffoto)

Geschreven door