Hogering Almere weer open

Na drie jaar werkzaamheden is de vernieuwde Hogering vanaf 22 december 2022 open voor het verkeer. Gedeputeerde Jan de Reus en wethouder Julius Lindenbergh openden donderdag samen de vernieuwde rondweg.

De afgelopen drie jaar werkte provincie Flevoland aan de verbreding van de Hogering, tussen de A6 en de Contrabasweg. De nieuwe tunnelbakken zijn in september deels open gegaan voor het verkeer. Sinds 19 december kan het verkeer via het viaduct Herman Gorterweg/Neonweg de Hogering oversteken en vanaf 22 december is ook het viaduct Hollandsedreef/Pampusdreef open. Daardoor is de Hogering weer vanuit alle richtingen bereikbaar. Ook zijn per 23 december drie rijstroken per richting open. De verkeersmaatregelen zijn opgeheven, de maximumsnelheid is terug naar 80 km/u.

De vernieuwing van de Hogering was nodig omdat Almere groeit, vertelt Wethouder Julius Lindenbergh van de gemeente Almere: “De vernieuwde Hogering helpt de stad goed bereikbaar te houden. We willen de komende 10 jaar zo’n 24500 woningen bouwen en daarbij horen maatregelen die zorgen dat de bedrijven en woonwijken goed bereikbaar blijft. Hierin moeten we blijvend investeren.”

Jan de Reus: “De Hogering is de drukste provinciale weg van Flevoland. Het Rijk, provincie Flevoland en gemeente Almere investeren samen in deze weg om Almere goed bereikbaar te houden. Dit project is nu klaar, maar de ontwikkeling van Almere natuurlijk niet. We kijken dus alweer vooruit naar hoe we kunnen zorgen dat de weggebruikers ook in de toekomst vlot en veilig door Flevoland kunnen blijven rijden.”

Hollandsedreef/Pampusdreef

Het viaduct Hollandsedreef/Pampusdreef is het laatste gedeelte van de Hogering dat weer open gaat. Met het afronden van de werkzaamheden aan het viaduct is ook de route van Muziekwijk naar Almere Poort weer open. Verkeer kan vanuit noordelijke richting nu ook richting Hollandsedreef (Muziekwijk, industrieterrein Hollandsekant) en vanuit zuidelijke richting naar Pampusdreef (Almere Poort en Pampushout).

Laatste werkzaamheden

Hoewel de Hogering nu open is voor het verkeer, is het werk nog niet af. Een volledige afronding van de werkzaamheden staat gepland voor 1 februari 2023. Tot die tijd is de provincie bezig met de laatste dingen zoals het graven van sloten en het inzaaien van bermen. In januari zijn daarom tijdelijk twee van de drie rijstroken beschikbaar. Dan gaat de maximumsnelheid ook weer even terug naar 50 km/u omdat er naast de rijbaan gewerkt wordt.

Geschreven door