Flevoziekenhuis in financiële problemen

Almere Deze Week meldt dat stukken te hebben ingezien waaruit blijkt dat er grote financiële problemen zijn in het ziekenhuis van Almere. Als er niets gedaan wordt kunnen de problemen extreem zijn.

De financiële situatie van het Flevoziekenhuis is zorgelijk. Dat meldt het ziekenhuis aan de eigen werknemers via intranet. Een werkgroep gaat maatregelen nemen, waarbij ook naar de personele kosten wordt gekeken.

Volgens het bericht laten de cijfers over 2022 een forse overschrijding van de personeelskosten en fors tegenvallende productiecijfers zien en zijn er op korte termijn maatregelen nodig om het tij te keren. ‘Als we niets doen, verslechtert onze positie bij de banken en zorgverzekeraars en zijn we de regie kwijt. Dit willen we vóór alles voorkomen’, meldt bestuurslid Jeroen van Duren aan de medewerkers. ‘Daarnaast heeft ons ziekenhuis helaas een beperkt eigen vermogen om als buffer te dienen.’ Volgens Van Duren is het Flevoziekenhuis niet het enige hospitaal dat problemen heeft. ‘2022 is voor alle ziekenhuizen een moeilijk jaar geweest en dit geldt ook voor 2023.’

Voor de rest van het artikel klik hier

Geschreven door