Rupsje nooit genoeg, gemeente Almere, jaagt ziekenhuis personeel op extra kosten.

Nieuw parkeerbeleid jaagt personeel Flevoziekenhuis op extra kosten. Onder personeel van het Flevoziekenhuis in Almere is onrust ontstaan over wijzigingen in het parkeerbeleid van de gemeente. Medewerkers moeten vanaf 1 januari in bepaalde gevallen meer gaan betalen om hun auto vlak bij het ziekenhuis neer te zetten.

Zorgpersoneel heeft een interne brandbrief opgesteld, en de ziekenhuisdirectie is het gesprek met de gemeente aangegaan. Ook patiënten en bezoekers van het ziekenhuis gaan nadelige gevolgen ondervinden van de wijzigingen. Dat komt doordat het parkeersysteem op het naastgelegen Hennepveld en het buitengedeelte van de Hospitaalgarage op de schop gaat. Nu zijn deze parkeergebieden afgesloten met een slagboom en betaal je achteraf. Daarbij geldt hetzelfde tarief als in de parkeergarages.

Per 1 januari verdwijnen de slagbomen echter. Betalen kan dan niet meer achteraf, maar gebeurt door vooraf een kaartje te kopen of via een parkeer-app. Deze wijziging geldt ook voor het Koolzaadveld, vlak naast het politiebureau. Hoewel de tarieven gelijk blijven aan die van nu, verandert wel een aantal voorwaarden voor abonnementhouders.

Nadelig voor ziekenhuispersoneel
Het Flevoziekenhuis schrijft op zijn intranet dat de gemeente Almere aanvankelijk heeft gemeld dat het nieuwe parkeerbeleid geen verslechtering zou betekenen voor medewerkers en patiënten.

Dat blijkt toch wel het geval te zijn, zo werd halverwege november duidelijk. “Uit de informatie van Parkeerservice Almere die we vandaag hebben opgevraagd en de reacties van collega’s blijkt dat de nieuwe regeling wel degelijk een aantal nadelige effecten heeft.”

Geen ‘waardekaart’ meer
Zo vervalt straks de mogelijkheid voor personeelsleden om op het Hospitaalterrein en Hennepveld gebruik te maken van een ‘waardekaart’. Daarmee kan nu nog voor een gereduceerd tarief van €5,00 per dag geparkeerd worden.

Personeel van de Spoedeisende Hulp schrijft in de interne brandbrief dat er sprake zal zijn van “een verdubbeling van de parkeerkosten” voor mensen die nu nog gebruik maken van zo’n waardekaart. “Aangezien niet iedereen in aanmerking komt voor een abonnement of vergunning, gaat dit om een groot gedeelte van het personeel.”

Parkeren met een waardekaart blijf na 1 januari overigens wel mogelijk in parkeergarages die verder van het ziekenhuis af liggen.

Vast kenteken
Een andere wijziging die volgens het ziekenhuis nadelig uitpakt, is het op kenteken zetten van parkeervergunningen. Daardoor wordt het een stuk lastiger om met verschillende auto’s gebruik te maken van één vergunning. Bijvoorbeeld als er sprake is van meerdere auto’s binnen één gezin, of collega’s die carpoolen en een abonnement delen. Bij gebruik van een ander kenteken moet dat straks per keer vooraf doorgegeven worden via het e-loket van de gemeente.

In de brief van de medewerkers richting het ziekenhuisbestuur wordt de vrees uitgesproken dat de veranderende parkeerregels behoorlijk wat effect hebben. “Personeel zal geen dagdiensten meer willen werken en de toenemende werkgerelateerde kosten zullen voor sommige medewerkers een reden zijn om te overwegen een andere baan, bij een andere instelling te kiezen.”

‘Zet waardering om in daden’
Ten slotte wordt een oproep gedaan aan het stadsbestuur. “Recent heeft de burgemeester een diepe buiging voor het zorgpersoneel van het Flevoziekenhuis gemaakt, na een bezoek aan de COVID-afdeling en Intensive Care Unit. Wij hopen dat de waardering voor de zorg ook in daden wordt omgezet. Een aanpassing van het parkeerbeleid zou een mooie start zijn!”

Belastingvoordeel
De gemeenteraad heeft in 2019 ingestemd met de wijziging van de parkeerterreinen. In de begroting valt te lezen dat het inruilen van slagbomen voor parkeermeters een belastingvoordeel van 400.000 euro per jaar oplevert. zo vermeld omroep flevoland op hun web site

Geschreven door