‘Gemeentegebouwen moeten beter toegankelijk worden’

Er moet een plan van aanpak komen om alle gebouwen van de gemeente voor iedereen toegankelijk te maken. Daarop dringt de SP aan in vragen aan het college van b en w.

Aanleiding vormde een lijst van problemen waarmee Almeerders met een beperking te maken hebben in De Kunstlinie. Daar werd begin dit jaar de nieuwjaarsreceptie van de gemeente gehouden. Verschillende bezoekers met een handicap klaagden over de beperkte toegankelijkheid. De Oogvereniging Flevoland heeft voorstellen voor verbetering gedaan.

De SP vindt dat alle gebouwen van de gemeente zoals De Kunstlinie, toegankelijk moeten zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Samen met de ervaringsdeskundigen van de Werkgroep ViP Almere kan de gemeente hiervoor een plan maken en uitvoeren.

De SP vraagt om een plan van aanpak dat gemaakt moet worden in samenspraak met de plaatselijke organisatie ‘VN-verdrag in de Praktijk.’

Geschreven door