Schade voor stikstofbeperkingen valt mee

De lopende bouwplannen van Almere hebben amper te lijden van de stikstofbeperkingen. Door de gunstige ligging van de stad ten opzichte van natuurgebieden heeft Almere minder pijn dan gebieden elders in het land.

Voor toekomstige plannen is er meer onzeker. Dat houdt verband met de nabijheid van het Naardermeer. Door een uitspraak van de Raad van State is er geen bouwvrijstelling meer. Voor de duur van de bouw moeten stikstofberekeningen geleverd worden. Volgens het college lijkt het erop dat die snel beschikbaar kunnen zijn.

Lopende projecten worden hooguit met enkele weken vertraagd. Nieuwe ontwikkelingen, zoals in Duin en Muiderbos moeten getoetst worden aan de gevolgen voor het Naardermeer. Bouwplannen die verder van dat natuurgebied liggen, worden minder gehinderd. De manier van bouwen kan een gunstig effect hebben op de beperkingen.

Het zijn in Almere vooral enkele kleine bedrijfsterreinen die in gevaar kunnen komen. De gemeente ziet wel juridische mogelijkheden om die plannen alsnog uit te kunnen voeren.

Geschreven door