Almere weigert uitzondering statushouders voor woning

De provincie krijgt alsnog het verlangde Plan van Aanpak van Almere voor huisvesting van statushouders. De deadline voor de opdracht verloopt vrijdag.

Zeker is dat het college niet afwijkt van de keus statushouders geen voorrang te geven boven andere groepen urgente woningzoekenden.

“Wij vinden het volstrekt normaal dat statushouders in Almere dezelfde rechten hebben. Maar we hebben meer urgenten. Daarin is balans nodig en rechtvaardigheid”, zei wethouder Froukje de Jonge donderdagavond tijdens de Politieke Markt.

Zij kiest er nadrukkelijk niet voor erkende asielzoekers te concentreren in clusters flexwoningen, zoals elders gebeurt. “Almere is een inclusieve stad en wij willen spreiding en we vragen van nieuwkomers dat ze meedoen. Dat bereik je niet als je ze allemaal bij elkaar zet.”

De gemeenteraad nam een motie van het CDA aan die het beleid van de wethouder steunt: geen onderscheid in urgentie en geen voorrang voor één groep. Wethouder de Jonge noemde de motie een steun in de rug. Ze legde uit dat er nu een opdracht ligt om voorrang aan statushouders te geven, maar zei “daar gaan we niet op in.” Ze noemde het zelfs in strijd met de wet. Dus blijven we doen wat we met de raad hebben afgesproken.”

De raad gaf geen steun aan het voorstel van de VVD om in de nieuwbouw in Annapark (Stedenwijk Zuid) geen statushouders te huisvesten. Volgens de VVD is dat in strijd met afspraken met omwonenden.

De wethouder voerde wel aan dat het draagvlak voor huisvesten van erkende asielzoekers afbrokkelt als die groep als enige voorrang op de woningmarkt krijgt.

Indien de gemeente niet voldoet aan de taakstelling voor huisvesting van statushouders, kan de provincie die op kosten van Almere toch uitvoeren.

Geschreven door