Voorlopige eindafrekening Floriade

Uit het voorlopige jaarverslag van de Floriade Almere 2022 bv blijkt dat het geraamde tekort voor de Floriade blijft staan op €103,3 miljoen. Dit betekent dat het tekort zoals het ook in de gemeentelijke begroting 2023 van Almere is vermeld, gelijk is gebleven.

Vaststelling jaarrekening in mei

Op 15 maart 2023 ontving de gemeente Almere het concept van het jaarverslag en de jaarrekening van de Floriade bv. De jaarrekening wordt naar verwachting eind mei vastgesteld in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de Floriade. Omdat eerder was aangekondigd dat de vaststelling in april zou plaatsvinden maakt de gemeente deze voorlopige uitkomst nu bekend.

Lees meer in de raadsbrief Voorlopige Afrekening Floriade bv.

Geschreven door