Stadsverwarminggebruikers voorkomen 65% co2 uitstoot tegenover een HR ketel

Het aantal klanten in Almere met warmte van Vattenfall groeide in 2023 met 595. Eind 2023 maakten in Almere 54.913 klanten gebruik van het Vattenfall warmtenet. Zij voorkwamen 65% CO2-uitstoot t.o.v. van een HR-gasketel (2022: 60%). Vattenfall investeerde in 2023 in de gecombineerde regio Almere/Lelystad € 21,1 miljoen (2022: € 14,3 miljoen). Dit blijkt uit het vandaag verschenen jaaroverzicht van Vattenfall Warmte.

Duurzaamheid warmtenet Almere
De geleverde warmte in Almere was in 2023 voornamelijk afkomstig van de centrales in Diemen (94%), gasgestookte back-up ketels (4%) en biomassa (2%). Slechts 0,3% was afkomstig van het Zoneiland, deze warmtebron bij de wijk Noorderplassen onderging voor het grootste deel van 2023 onderhoud. Van de geleverde warmte was 5% hernieuwbaar (2022: 0,6%). Vattenfall investeerde in 2023 in de gecombineerde regio Almere en Lelystad € 21,1 miljoen (2022: € 14,3 miljoen). Onderweg van bron naar klant is het percentage warmteverlies in het warmtenet van Almere 35% (2022: 31%). Er is intern een programma opgezet om dit percentage omlaag te brengen.

Operationele resultaten Vattenfall Warmte **
Vattenfall behaalde in 2023 met haar warmte- en koudeactiviteiten een resultaat voor aftrek van rente en belastingen van € 11,1 miljoen bij een omzet van € 447,6 miljoen (2022: omzet € 312,0 miljoen, resultaat: € 10,5 miljoen). De onderliggende kosten stegen sterk, waarbij de post inkoopkosten warmte met 82,9% toenam ten opzichte van 2022. De investeringen voor het warmtebedrijf stegen in het afgelopen jaar met 26,3% van € 56,6 miljoen in 2022 naar € 71,5 miljoen in 2023.
Het grootste deel van de warmteactiviteiten van Vattenfall valt onder de Warmtewet 2014. De omzet van dit zogeheten gereguleerd warmtebedrijf bedroeg in 2023 € 351,4 miljoen (2022: € 247,9 miljoen) waarbij het resultaat steeg van € -7,4 miljoen in 2022 naar € 9,8 miljoen in 2023. Het rendement op het gereguleerd warmtebedrijf kwam in 2023 uit op +3,1% (2022: -2,4%).

Klant te spreken over betrouwbaarheid
De klanttevredenheid onder alle Nederlandse Vattenfall warmteklanten nam in 2023 af van een CSI-score van 71 in 2022 naar een CSI-score van 66. Ahmed Abdisalaam, Head Vattenfall Heat Netherlands: “Door de jaren heen zien we een rechtstreekse link tussen de tevredenheidsscore en prijsdalingen en prijsstijgingen. Over de werking en de betrouwbaarheid van het stadswarmtesysteem zijn onze warmteklanten wel te spreken, net als over de service bij storingen.”

Impact voorstel Wet collectieve warmte (Wcw)
Terugkijkend stelt Abdisalaam rond de ontwikkelingen rondom warmte in Nederland: “We voelden in 2023 duidelijk de vertragende werking op de warmtetransitie van de aangekondigde Wet collectieve warmte. We zagen een groeiende terughoudendheid bij onze partners in de warmtetransitie. Gemeenten wachten bijvoorbeeld met besluitvorming over de aanleg van nieuwe warmtenetten tot er meer duidelijkheid is over de warmtekavelstructuur die het wetsvoorstel voorstaat of denken na over de oprichting van een eigen publiek warmtebedrijf. Woningcorporaties hebben daarnaast terechte vragen over hoe in de toekomst tarieven gereguleerd worden en of dit daadwerkelijk gaat leiden tot betaalbare tarieven voor hun bewoners. Wij vragen voortdurend aandacht in Den Haag voor dit vraagstuk, want wij blijven als Vattenfall gecommitteerd aan de warmtetransitie en willen bijdragen aan de versnelling hiervan.”


Geschreven door