De #Wooncrisis in Almere: week 19 in 202325 sociale huurwoningen en 828 koophuizen een prijskaartje vanaf € 350.000

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 18.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en van alle koopwoningen.

Sociaal en vrije sector

WoningNet biedt in week 19 van dit jaar vijfentwintig sociale huurwoningen aan. Deze keer biedt Goede Stede vijf huurwoningen in de vrije sector aan. Die zijn voor wie minstens € 44.247 tot € 59.408 verdient.
Voor het gezin dat minstens € 34.576 tot 52.425 verdient zijn er deze week negen nog net sociale huurwoningen te huur. Vier van die dure sociale huurwoningen gaan naar urgent woningzoekenden. Drie worden verhuurd op basis van inschrijfduur 2 worden verloot. Die nog net betaalbare woningen worden in het derde of vierde kwartaal opgeleverd.
Van de overige 16 sociale huurwoningen gaan er 5 naar gelukkige lotelingen. Van de andere 11 sociale huurwoningen zijn er 2 voor senioren bestemd, 5 voor studenten en 1 voor een Almeerse jongere. De andere 3 zijn voor andere langst wachtenden.
WoningNet meldt dat het aanbod de komende tijd mager zal zijn. Er valt nauwelijks iets te kiezen voor wie een inkomen tot modaal heeft. Dat is een rechtstreeks gevolg van het liberale woonbeleid ‘Thuis in Almere’ waar het bouwen van dure woningen centraal staat.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 19 een aanbod dat zesendertig keer groter en zeker ook duurder is: 1.086 huizen. In week 18 waren dat – na aftrek van garages – 1.097 woningen.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is groter dan een week geleden: 5 in plaats van 4 huizen.
Wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 74.000) te besteden heeft kan kiezen uit een groter aanbod van 253 woningen. In week 18 waren dat 252 huizen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 100.000) op zak heeft ook deze week nog steeds aanzienlijk meer te kiezen: 452 (was in week 18: 461) huizen. Dat is net niet twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 200.000) kan de koper deze week uit iets minder woningen dan een week geleden kiezen: 349 (was in week 18: 353). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 te besteden heeft, heeft net zoveel keus als de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 27 (was in week 17 ook 27).

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar

Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor huurders. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennia lang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. Ook in week 18 blijft de trend in Almere het zelfde: veel (te) duur aanbod in de koopsector van eigenaren die kennelijk nog snel even een slaatje uit hun woning willen slaan en nauwelijks betaalbaar aanbod bij de huurwoningen.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Het is maar de vraag of 25 procent sociale huur wel past bij de vraag van Almeerders. Almere is dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting gezakt.

John van der Pauw

Geschreven door