Oproep tot behoud van Spanningsveldbos zonder buitenzwembad

Beste liefhebbers van het Spanningsveldbos,

Ervan uitgaande dat een ieder de berichtgevingen mbt de locatie toewijzing van het “buitenzwembad” een beetje gevolgd heeft, plaatst de organisatie bij deze een oproep om op 11 mei aanstaande vanaf ± 16.00uur aanwezig te zijn bij het Bivak van de Volkstuinvereninging “het Spanningsveld”.

Waarom:

In plaats van de mogelijkheid tot inspreken bij een raadsvergadering komen er op 11 mei as ± 20 raadsleden naar de beoogde locaties kijken. Het collectief en de individuele ingezonden briefschrijvers mogen dan hun argumenten aangaande de locatietoewijzing in het Spanningsveldbos / (schakelgebied) naar voren brengen.

De raadsleden hebben middels de door het collectief ingezonden brief al kennis genomen van de argumentatie dat er in de afgelopen decennia  zo’n 50% groen om tal van redenen is verdwenen en dat de emmer nu spreekwoordelijk overloopt als er weer groen gaat verdwijnen.

Met een duidelijke aanwezigheid van wijkbewoners en mede tegenstanders kunnen we, door daarbij aanwezig te zijn, nog een keer een krachtig signaal afgeven waarom we dit zwembad niet in “ons bos” willen hebben.

De petitie en  de handtekeningenactie van vorig jaar kunnen op deze manier goed ondersteund worden.

Spandoeken en ludieke acties zijn welkom / agressiviteit niet.

Locatie: Spanningsveldpad (in het verlengde van de Valkenswaardstraat)

Geschreven door