Start ombouw rotonde Stripheldenweg en werkzaamheden N702 Buitenring

Vanaf maandag 22 mei bouwt de provincie Flevoland de rotonde op de Stripheldenweg om naar een turborotonde. Tegelijkertijd voeren we werkzaamheden uit aan de noordbaan van de Buitenring vanwege verouderingsverschijnselen. De werkzaamheden zijn naar verwachting op vrijdag 14 juli klaar.

Werkzaamheden

De turborotonde verbetert de veiligheid en zorgt dat het verkeer makkelijker kan doorrijden.Het asfalt wordt vervangen door beton. Door de aanleg- en de uithardingstijd van de gebruikte materialen is het nodig dat de rotonde ca. 8 weken wordt afgesloten.Tijdens de ombouw van de rotonde krijgt de noordbaan van de Buitenring tussen de rotonde bij het Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en de brug over de Lage Vaart een nieuwe asfaltlaag.

Omleidingen

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Buitenring volledig afgesloten voor het verkeer tussen de rotonde Oostvaardersbosplaats en de rotonde op- en afrit A6. De omleiding voor het bestemmingsverkeer loopt via de Evenaar. Vervolgens richting de Buitenring via de Bosranddreef en richting de A6 via de Spectrumdreef. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A6-Tussenring. De omleidingsroutes staan op de borden langs de wegen aangegeven.

De parkeerplaats Buitenringplaats aan de rotonde Stripheldenweg is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Voor de dichtstbijzijnde parkeerplaatsen kunt u gebruikmaken van de Kotterplein bij de Kotterbosweg of bij het Natuur Beleving Centrum De Oostvaarders.

Het Natuurbelevingscentrum en Paviljoen de Oostvaarders blijven bereikbaar.

De fietsoversteek bij de rotonde Stripheldenweg blijft tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk open voor het fietsverkeer.

Afsluiting_Buitenring_rotonde_Stripheldenweg

Geschreven door