Alle apotheken in Almere werken nu samen

Om de inwoners van Almere beter te kunnen bedienen, werken alle apotheken in Almere nu samen in het Almeers Samenwerkingsverband Apotheken (ASA). Deze samenwerking tussen de apotheken van Zorggroep Almere en vrijgevestigde apotheken is bedoeld om de farmaceutische zorg beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners van Almere.

Hierbij kan gedacht worden aan e-consulten bij medische beoordelingen, het uitrollen van de medicijnkluizen over de hele stad, gezamenlijk medicijntekorten zo goed mogelijk opvangen en het vergemakkelijken van het bestellen van herhaalmedicatie. Zo ook werken de apotheken nauw samen met huisartsen en wijkverpleging om zorg en preventie zo veel mogelijk dicht bij huis of thuis te kunnen laten plaatsvinden.

Om een medicijn te verkrijgen, zijn er meer opties dan deze op te halen in de apotheek. De medicijnkluizen zijn een zeer waardevolle aanvulling en ook het thuisbezorgen van medicatie neemt in populariteit toe. Het ASA wil door samen op te trekken de toegankelijkheid van medicijnen en de mogelijkheden om deze na te bestellen, verder vergroten. Herhaalrecepten kunnen bijvoorbeeld eenvoudig online of via een app bij de eigen apotheek worden aangevraagd. Patiënten hoeven dan niet meer te bellen met de huisarts.Op basis van goede samenwerkingsafspraken met de huisartsen regelt de apotheek dit gewoon. Ook met een vraag overeen medicijn hoeft niet meer gebeld te worden met de huisarts, maar kan via een e-consult de vraag rechtstreeks aan een medewerker van de apotheek worden gesteld. De apothekers ontlasten op deze manier de huisartsen en doktersassistentes. Daarnaast wordt in het ASA samengewerkt om het personeelstekort bij de apotheken van Almere tegen te gaan. Zo gaan de apotheken meer mensen opleiden en zorgen dat er een grotere diversiteit komt in het apotheekteam waardoor iedere medewerker kan doen waar deze het meest geschikt voor is.  

Inmiddels zijn door de apothekers al verschillende programma’s opgestart in samenwerking met de huisartsen om de zorg meer toe te spitsen op de behoeften van de Almeerders. Hierbij wordt ook samengewerkt met de apotheken van het Flevoziekenhuis en van GGZ Centraal. Een goede ontwikkeling waar de inwoners van de stad van profiteren.

Geschreven door