Buitenbad in Muziekwijk meest kansrijk

De kans is groot dat het buitenzwembad ingericht wordt achter het bestaande binnenbad van Stad in Muziekwijk. Een meerderheid in de gemeenteraad ziet te veel bezwaren tegen aanleg in het bos bij Stedenwijk-Zuid.

Voor aanleg op de locatie ten zuiden van Stedenwijk zouden veel bomen gekapt moeten worden. De Partij voor de Dieren voert aan dat de bomen daar belangrijk zijn voor het ecosysteem en een rol spelen bij het tegengaan van klimaatverandering.

Een extra onderzoek naar die locatie zou niet alleen veel tijd vergen, maar ook hoge kosten.

Voorstellen van Forum en de PVV om andere locaties voor het bad alsnog te onderzoeken krijgen in de raad geen steun. De PVV stelde onder meer voor het bad aan te leggen op de plek van het huidige asielzoekerscentrum.

Ton Theunis van ApOpa voerde tevergeefs aan dat de plek achter de Bachweg in Muziekwijk te klein is. Hij kreeg ook geen gehoor voor het bezwaar dat omwonenden daar voor de locatie gemaakt hebben.

D66 heeft nog het voorstel gedaan voor de Bachweg ook de mogelijkheid van een 50-meterbad te onderzoeken, waar nu alleen gekeken is naar 25 meter.

Geschreven door