Gemeenten Flevoland scoren wederom landelijk slechtst op afhandeling e-mails

De gemeenten in Flevoland scoren voor het tweede jaar op rij het slechtst op de afhandeling van mailcontact. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van klantcontactbeheerder Pricon, waarbij alle gemeenten onlangs werden benaderd met een eenvoudige vraag. 

De helft van de gemeenten heeft binnen twee werkdagen een eenvoudige vraag beantwoord. Dat is hetzelfde percentage als vorig jaar. Hiermee is Flevoland samen met Utrecht de provincie die het minst vaak een e-mail binnen de toegestane responstijd van twee werkdagen beantwoordt. 

Daarnaast heeft de helft van de gemeenten na drie weken een eenvoudige vraag niet beantwoord. Dat is een stijging van 17 procentpunt ten opzichte van vorig jaar. Het betreft onder andere de gemeenten Dronten en Noordoostpolder.

Weinig gemeenten sturen een ontvangstbevestiging

Flevoland stuurt procentueel de minste ontvangstbevestigingen van alle provincies. 67 procent van de gemeenten in Flevoland laat het sturen van de verplichte ontvangstbevestiging achterwege. Hiermee is Flevoland de slechtst presterende provincie. En dit terwijl de e-mailgedragslijn voor overheden gemeenten verplicht om wel een ontvangstbevestiging te sturen.

Gemeenten Flevoland goed bereikbaar

Net zoals vorig jaar heeft een van de zes gemeenten, de gemeente Almere, geen e-mailadres op de website vermeld. Ook is Almere de enige gemeente die het verplicht stelt om persoonlijke gegevens te delen via het contactformulier.

Geschreven door