Ingezonden brief | Statushouders zien als starters op woningmarkt?

Niet netjes van wethouder Froukje de Jonge om de raad te passeren en een plan over huisvesting voor statushouders linea recta naar de provincie te sturen. Het college gaat “statushouders behandelen als gewone Almeerders. Deze zijn niet per se urgenter dan andere urgenten.”

De visie op huisvesting van statushouders herzien, lijkt mij een goede zaak. Misschien moeten we hen zien als starters op de woningmarkt. Voor hen geldt: klein beginnen. Het recht op een volwaardige eengezinswoning mag wel eens ter discussie staan. In het land van herkomst zijn de meesten waarschijnlijk gewend om klein te wonen.
Het geluk van mensen zit niet in de grootte van een woning. Vroeger woonde een gezin van 10 personen vaak in een 3-kamer woning, Maakte hen dat ongelukkig? Ondanks zo’n krappe woonsituatie konden kinderen zich prima ontwikkelen. Wanneer we de Tiny house-trend zien, lijkt juist klein wonen en ontspullen bij te dragen aan geluk. 

Dus statushouders als starters op de woningmarkt zien? Gezinnen dienen wel prioriteit te krijgen, maar hoeven niet per se meteen geplaatst te worden in bestaande volwaardige gezinswoningen. Huisvesting in tijdelijke woningen kan ook gelukkig maken. Vervolgens, net als andere Almeerders, wachten op je beurt.

Liesje Pels

Geschreven door