Scepsis over zorgvuldigheid privacybeleid gemeente

Er bestaan twijfels over of de gemeente voldoende zorgvuldig is in haar privacybeleid. Hassan Buyatui (foto) van Denk heeft vragen gesteld over de Functionaris Gegevensbescherming die ook optreedt als Privacy Information Officer.

Met zijn vragen suggereert het raadslid dat de combinatie van die taken in strijd is met het beleid van de gemeente. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staat dat de combinatie van de twee taken de onafhankelijkheid in gevaar brengt.

De gemeente koos er vijf jaar geleden voor het privacytoezicht en de adviestaak te scheiden.

De combinatie is volgens de Privacy Jaarrapportage het gevolg van personele omstandigheden. Denk noemt het dubieus dat die rapportage is opgesteld door een ambtenaar die beide taken uitvoert.

Buyatui attendeert het college erop dat deze taakcombinatie eerder ook in Amsterdam speelde. Daar werd direct actie ondernomen om te voorkomen dat nog langer de privacywet werd overtreden. Hij wil nu weten of de situatie in Almere gelijk is aan die in Amsterdam.

Geschreven door