Geen verder onderzoek naar vermenging privacy functies bij de gemeente Almere

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet geen aanleiding om de vermenging van privacy functies bij de gemeente Almere verder te onderzoeken.

Dat is de uitkomst van een gesprek dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onlangs voerde met de gemeente. Afgelopen zomer ontstond na een signaal van de Ombudsman Metropool Amsterdam onduidelijkheid over een onwenselijke combinatie van twee privacy functies.  

Dat signaal ging over het combineren van de rol Functionaris Gegevensbescherming (FG) met die van Privacy Information Officer (PIO). In het gesprek, dat op verzoek van de AP werd gevoerd, werd duidelijk dat er geen sprake is van een vermenging van rollen maar dat een miscommunicatie is ontstaan door de aparte titels die werden gehanteerd voor de controlerende taken en de adviserende taken van de Functionaris Gegevensbescherming.

Rollen

De functie van Privacy Officer wordt binnen organisaties verschillend ingevuld. Hierdoor is onduidelijkheid ontstaan. Bij de aanstelling van de Privacy Information Officer begin 2023 als Functionaris Gegevensbescherming is nadrukkelijk en zeer zorgvuldig gekeken naar de risico’s van mogelijke belangenverstrengeling tussen deze beide rollen. Die is voorkomen doordat een aantal taken bij het privacy team zijn belegd, waaronder het opstellen van beleid en het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (zogeheten DPIA’s waarmee vooraf privacy risico’s ingeschat kunnen worden), het verwerken van datalekken en privacyverzoeken en de implementatie van beleid. In het gesprek heeft de AP aanvullend geadviseerd over de inbedding en de positionering van de Functionaris Gegevensbescherming binnen de gemeente.

Privacy beleid Almere

De gemeente Almere verwerkt voor onze inwoners en medewerkers veel persoonsgegevens. De gemeente is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hiermee gepaard gaat. Daarom voert Almere doelbewust een privacybeleid in lijn met de eisen van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG). Daarbij wordt gestreefd naar  transparantie over het gebruik van persoonsgegevens, zodat inwoners erop vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.

Klik hier voor de raadsbrief 

Geschreven door