PvdA-plan: ‘makelaar’ inzetten als stagebemiddelaar

In navolging van Amsterdam en Rotterdam wil de PvdA ook in Almere stagemakelaars inzetten om voor studenten in het beroepsonderwijs stages te vinden. Raadslid Aya Selman stelt een proef van een jaar voor.

Stages zijn voor studenten in het mbo soms moeilijk te bemachtigen. Door gebrek aan de juiste contacten en door discriminatie komen sommige stagezoekers niet aan de slag. In Amsterdam en Rotterdam is al gebleken dat een ‘makelaar’ met goede contacten met het bedrijfsleven veel kan betekenen.

De stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. Onderzoek heeft al uitgewezen dat mbo-ers die door een stagemakelaar zijn geholpen, daarover zeer tevreden zijn. Een deel van hen heeft aangegeven dat problemen met het vinden van een stageplek kan leiden tot het stoppen met de opleiding.

Raadslid Selman vindt dat het onderwijs bij uitstek de plek is waar gelijke kansen gecreëerd moeten worden. Haar voorstel kost de gemeente twee ton en zou door een evaluatie gevolgd moeten worden. Het plan komt volgende maand tijdens de Politieke Markt aan de orde.

Geschreven door