Resultaten 2023 voorkomen en bestrijden van discriminatie in Flevoland

Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF) heeft onlangs haar jaarverslag voor 2023 gepubliceerd, waarin de inzet en resultaten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van discriminatie in Flevoland worden belicht.

BGBF, een onafhankelijke instelling die zich richt op het tegengaan van discriminatie op alle gronden in de regio, biedt ondersteuning aan individuen en organisaties die te maken hebben met discriminatie of vragen hebben op dit gebied. Met een focus op educatie, preventie en bewustwordingsinitiatieven streeft BGBF naar inclusie en empowerment voor alle inwoners van Flevoland.

Sinds 1 januari 2024 kunnen meldingen van discriminatie gedaan worden via het landelijke meldpunt Discriminatie.nl. De meldingen worden onder naam Discriminatie.nl/Flevoland opgevolgd door de juridisch medewerkers van BGBF. Het doel van een landelijk meldpunt is om het melden beter toegankelijk te maken door grotere, landelijke naamsbekendheid. 

Discriminatie meldingen

 In 2023 zijn in totaal 224 meldingen geregistreerd, inclusief eigen waarnemingen en screening. Net als voorgaande jaren gingen de meeste meldingen over discriminatie op basis van herkomst en kleur, met een lichte stijging in meldingen op basis van godsdienst en levensovertuiging. De arbeidsmarkt was opnieuw het voornaamste terrein waarop discriminatie werd gemeld, gevolgd door collectieve voorzieningen en commerciële dienstverlening. 

Educatie en preventie

Educatie blijft een belangrijk onderdeel van de aanpak van BGBF. In 2023 verzorgde de organisatie 105 gastlessen op scholen in Flevoland, waarbij onderwerpen als het slavernijverleden, diversiteit, racisme en cyberpesten werden behandeld. 

Naast het bijstaan van melders wordt er door BGBF ook veel gedaan op het gebied van preventie. De preventietaken zijn veelomvattend. Dit loopt uiteen van het geven van workshops tot het organiseren van bijeenkomsten. Ook educatie is een belangrijk onderdeel binnen preventie. 

In samenwerking met de Flevolandse toneelgroep Sterrenstof werden educatieve voorstellingen gegeven voor jongeren, waarbij theater werd ingezet als middel om attitudeverandering te stimuleren.  

In Almere organiseerde BGBF samen met netwerkpartners een generatieproeverij. Jongeren kookten samen met een oudere generatie LHBTIQA+ personen. Bij elke gang van het te bereiden 3-gangen-menu kwam een nieuwe vraag op tafel die beide generaties stimuleert om ervaringen uit te wisselen met als doel verbinding te creëren tussen verschillende generaties. 

Daarnaast heeft BGBF in 2023 ook samengewerkt met ADV Limburg aan een onderzoek. In opdracht van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onderzocht wat er nodig is in de aanpak van discriminatie bij woningverhuur.

Het volledige jaarverslag is te lezen op de website van Bureau Gelijke Behandeling: https://bureaugelijkebehandeling.nl/publicaties/ 

Geschreven door