PvdA wil extra steun voor kind als mantelzorger

Jonge mantelzorgers in Almere moeten professionele ondersteuning krijgen. De PvdA-fractie in de gemeenteraad zegt dat één op de vier jongeren en soms kinderen mantelzorg leveren.

De jongeren om wie het gaat dreigen risico van overbelasting te lopen. Ze hebben vaak zorgen en krijgen zelf minder zorg en aandacht. Volgens raadslid Aya Selman kan het tijdig signaleren van knelpunten problemen op latere leeftijd voorkomen.

Vrijwilligersorganisatie VMCA heeft momenteel één vaste kracht in dienst die zich met deze materie bezighoudt. Volgens de PvdA is dat onvoldoende, gezien de zwaarte van de problemen. Selman pleit voor inzet van extra personeel om jonge mantelzorgers te ondersteunen.

Zij legt aan de raad het voorstel voor om voor de periode van één jaar 60.000 euro uit te trekken om tijdelijk en op proef een extra personeelslid aan te stellen. Het effect daarvan moet over een jaar bekeken worden.

Geschreven door