Excuses burgemeester aan moskeeën voor verstoorde relatie

Burgemeester Hein van der Loo heeft de Almeerse moskeebesturen excuses aangeboden voor de vertrouwensbreuk met de gemeente. Hij deed dat al in juli tijdens een gesprek met de besturen.

De relatie kwam onder druk komen te staan toen de gemeente in 2021 opdracht gaf voor een analyse van verschillende vormen van extremisme, met daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van een undercover methode.

Aanleiding was een artikel in NRC waarin stond dat een aantal gemeenten, waaronder Almere, opdracht zou hebben gegeven voor een onderzoek in de moskeeën. Dat was onderdeel van een onderzoek naar extremisme in de stad. De voorganger van de huidige burgemeester, Franc Weerwind, heeft eerder bestreden dat de gemeente zo’n onderzoek heeft laten doen. De moslimorganisaties wantrouwden die uitspraken.

Van der Loo heeft de moskeebesturen verzekerd dat het onderzoek nooit is uitgevoerd. Hij zegt dat het vroegtijdig is stopgezet.

De brief met de excuses heeft de burgemeester nu ook aan de gemeenteraad gestuurd.

Geschreven door