Renovatie Zuidersluis bij Almere start maandag 16 oktober | Stremming voor de scheepvaart

Maandag 16 oktober 2023 start de renovatie van de Zuidersluis bij Almere. Volgens planning  is de renovatie uiterlijk 12 december 2023 afgerond.

De brug over de sluis op de Oostvaardersdijk (N701) blijft (op 2 nachten na) open voor het wegverkeer. Er is wel sprake van een halve rijbaanstremming, waardoor het verkeer om en om de brug kan passeren. Voor de scheepvaart is de sluis drie weken volledig gestremd, de overige vijf weken is er op aanvraag beperkte doorvaart mogelijk.

Stremming scheepvaart

  • Van 16 oktober t/m 29 oktober is doordeweeks beperkte doorvaart op aanvraag mogelijk
  • Van 30 oktober t/m 19 november is de sluis volledig gestremd
  • Van 20 november t/m 12 december is doordeweeks beperkte doorvaart op aanvraag mogelijk

Aanmelden voor een doorvaartverzoek kan via telefoonnummer 06-27 06 13 15 (tijdens kantooruren van maandag t/m donderdag) of via mail bruggenensluizen@flevoland.nl .

Tijdens de stremmingsperiode is er een omvaarroute mogelijk via de Noordersluis bij Lelystad en de Lage Vaart.

Werkzaamheden

De Zuidersluis krijgt net zoals alle beweegbare bruggen en sluizen, die de provincie vanuit de centrale in Lelystad bedient, een nieuw en uniform besturings- en bedieningssysteem. Het bouwen van het nieuwe besturings-en bedieningssysteem is een complexe klus. Zo wordt de motor vervangen, zijn er nieuwe elektriciteits- en glasvezelverbindingen nodig, worden de schakelkasten vernieuwd, komen er nieuwe camera’s en slagbomen, een nieuwe omroepinstallatie en moet alles aangesloten worden op de centrale in Lelystad.

De afgelopen maanden zijn de wachtsteigers bij de sluis al vernieuwd. Ook is een deel van de remmingwerken al vernieuwd. De remmingwerken zijn de houten constructies in het water, die ervoor zorgen dat de schepen op een veilige manier de sluis in kunnen varen. Helaas zijn nog niet alle remmingwerken vernieuwd, omdat een deel moeilijker te verwijderen bleek dan van te voren ingeschat was.

Twee nachtafsluitingen

In de nachten van 30 november en 1 december is de brug van 0:00 uur tot 5:00 uur gestremd voor het autoverkeer.

Blijf op de hoogte via de BouwApp

Via de BouwApp, die gratis te downloaden is via de App Store of de Google Play store, kan iedereen de voortgang van de werkzaamheden volgen. Verder biedt de BouwApp de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel meldingen of klachten in te dienen.

Vaartsluis

Vanaf 18 september wordt er ook al gewerkt aan de renovatie van de Vaartsluis. Deze werkzaamheden lopen nog door tot 16 november 2023.

Meer informatie is te vinden op www.flevoland.nl/renovatie-zuidersluis-vaartsluis

Bijgevoegd:

  • Kaartje met de omleidingsroute voor de scheepvaart
  • Foto van de Zuidersluis

Geschreven door