Acute bouwstop door ‘rampzalige’ krapte op stroomnet

Almere moet per direct woningbouwplannen schrappen door een tekort aan capaciteit op het stroomnet. Tot 2030 kunnen per direct geen woningen gebouwd worden en is het aardgasvrij maken van bestaande woningen onmogelijk.

Het college van burgemeester en wethouders zegt geschokt te zijn door de consequenties van de netcongestie. Het college voelt zich overvallen en noemt de gevolgen “rampzalig”. Het tekort aan capaciteit heeft zeer grote gevolgen voor de ontwikkeling van de stad.

Verzorgingsgebieden van drie zogenoemde onderstations van de netbeheerders worden het zwaarst getroffen. Het gaat om station Almere (op Veluwsekant), Pampus (in Muziekwijk) en Vaart (Poldervlak). Door de situatie daar is er voor woningbouw geen ruimte meer. Burgemeester en wethouders zeggen: “Dit is in Nederland nog niet eerder voorgekomen.”

De beperkingen die de netbeheerder oplegt gelden voorlopig tot 2029. Tegen die tijd zou de schaarste moeten zijn opgeheven. Dat heeft zelfs gevolgen voor bedrijven waarmee al contracten zijn afgesloten.

In de omgeving van de onderstations Pampus en Vaart is slechts ruimte voor 6200 nieuwe woningen en niet meer dan 1400 woningen kunnen aardgas verruilen voor elektriciteit.

Sinds eind vorig jaar maakte Almere al voorbehoud over stroomlevering voor nieuwe bedrijven. Woningbouw was gewoon mogelijk. Dat is door de actuele situatie veranderd. De gemeente kan genoodzaakt zijn uitgifte van bouwgrond in Haven, Stad en Buiten stop te zetten.

Het college gaat deze ontwikkeling bij het Rijk aankaarten. Van de netbeheerder wordt verwacht dat de krapte in 2029 en zo mogelijk eerder is opgeheven.

Geschreven door