Beslag op twee woningen na ‘coronafraude’

Twee Almeerders worden verdacht van grootschalige fraude met coronageld. Het duo vroeg voor twee ton NOW-gelden aan. Het merendeel van dat bedrag zou niet zijn gebruikt waarvoor de regeling bedoeld is.

De Opsporingsdienst van de Arbeidsinspectie heeft beslag gelegd op twee woningen van de verdachten in Almere.

Na onderzoek van het UWV, dat geld van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid uitkeert, is al vorig jaar melding gemaakt van mogelijke fraude. De verdachten exploiteren twee horecazaken in Amsterdam: een café en een broodjeszaak.

De verdachten hebben voor beide ondernemingen zeven keer NOW-subsidies aangevraagd. In de periode dat de regeling gold is voor ruim tweehonderdduizend euro aan voorschotten gegeven door het UWV. Het vermoeden is dat het overgrote deel van deze gelden niet gebruikt zijn voor het doorbetalen van lonen van werknemers in dienst van de twee horecabedrijven. Een groot deel van het NOW-geld is overgemaakt naar privérekeningen van de vennoten en hun partners.

Geschreven door